Styrelsen

Friskolan Kronobergshed är en ekonomisk förening där medlemmarna i föreningen (man blir medlem för 100:-/år) utser styrelsen vid årsmötet en gång per år.

Som styrelse har vi huvudmannaansvaret för hela verksamheten där det inkluderas både det pedagogiska och ekonomiska ansvaret såväl som fastighetsansvaret. Enligt skollagen gäller samma lagar och regler för friskolor som kommunala skolor, och det är vi som styrelse som ser till dessa lagar och regler följs. 

Vi ska vara en skola där vi ger personalen förutsättningar för att bedriva skolverksamheten på bästa sätt. En högkvalitativ undervisning där en trygg och stimulerande lärandemiljö råder. Inga vinster tas ut utan ett eventuellt ekonomiskt överskott går direkt tillbaka till verksamheten.Styrelsen 2015-2016

Ordförande; Bo Skandevall, bo.skandevall@kronobergshed.se
Kassör; Kajsa Sivertson, kajsa.s@live.se
Sekreterare; Wiktoria Hedlund, wiktoria.hedlund@kronobergshed.se
Fastighetsansvarig; André Lindmark, andre@charlescroft.com
Medlemsansvarig; Katarina Tuneskog, katarina.tuneskog@kronobergshed.se
Suppleant: Dan Carlberg, dan.carlberg@live.se