KICK-OFF

2017-08-11

Torsdag 17 aug är alla vuxna och barn välkomna på KICK-OFF kl 18.00

Vi bjuder på grillad korv med bröd, saft och kaffe. Vårdnadshavare träffas i sitt barns klassrum för ett första föräldramöte. Barnen tas om hand av fritidspersonal och övrig personal.
Eroll finns på plats om det är några frågor ang. skolskjutsen.
Katarina (skolsköterska) och Elin (kurator) är också på plats om det finns frågor.