Kick-Off

Kronobergshed-2017-9

2017-07-05

Torsdagen den 17 augusti har vi Kick-off kl 18.00.

Alla, elever och vuxna är välkomna, Vi grillar korv och har sedvanligt möte i respektive klass. Fritidspersonalen har sysselsättningar för eleverna under mötet.