Föräldramöte

2017-03-05

Onsdagen den 8 mars kl 18-20

På föräldramötet kommer skolsköterskan Katarina berättar om vad hon gör, undersökningar, vaccinationer etc.
Vår kurator, Elin berättar också mer om sitt arbete.
Carro kommer att ge er en första introduktion till appen Kronobergshed som vi kommer att använda framöver för att under lätta kommunikation.
Gunnel kommer att prata om attityder och värderingar, hur vi tillsammans kan ge era barn, våra elever den bästa skoltiden.