Skolval

2016-04-22

Om man går i skolbytartankar, kanske Skolinspektionens inspektionsrapport från inspektion av vår skola kan hjälpa till. Vi länkar stolt till den här!

http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=536605