Föräldramöte

2016-03-31

Föräldrar och vårdnadshavare bjuds in till föräldramöte om "Barn, unga, föräldrar och internet"

Föreläsning om ?Barn, unga, föräldrar och Internet?
ONSDAG den 13 april kl 18-19:30

Med utgångspunkt från de senaste årens stora undersökningar och forskning ger Åke Sjöberg och Mårten Skagert från Region Kronoberg, en aktuell bild av barns konsumtionsvanor på Internet och media. Ambitionen är att ge föräldrar verktyg och mönster för att hantera informationssamhället.

Barn och unga som vuxit upp med nätet är digitala på ett annat sätt än vuxna. För många barn är nätet det roligaste och mest naturliga som finns. Där erbjuds även alternativa verktyg som möjliggör för barn med läs och skrivsvårigheter att nå läroplanens mål. Men vad gör barn framför datorn och med sina mobiler? Vad är det första som möter små barn när de börjar surfa? Vad spelar barn och unga för datorspel och var umgås och möts unga på nätet i dag?

Vad är problemet?
Aldrig tidigare har våra barn kommunicerat så mycket som idag. Det handlar inte längre om problem med tillgång utan om kvaliteten i användandet. För den absoluta majoriteten är Internet något positivt men det finns tillräckligt många som har problem med användningen för att föräldrar skall göra något åt det. Vi måste ha kännedom om de föränderliga verktygen som används av våra barn. Annars är vi inte trovärdiga i argumentationen. Men framför allt måste vi ta ansvar för våra barns vardag på nätet.

Vad vill vi åstadkomma?
Ge föräldrar insikt i problematiken och möjligheterna med Internet för att kunna utveckla barnens digitala kompetens.

Så VÄLKOMNA till vårens föräldramöte som berör detta aktuella ämne! Ingen anmälan krävs, vi bjuder föräldrar och vårdnadshavare på frukt i en kort bensträckarpaus.